Cho các đại lượng vật lí:

I: Áp suất (p)                                              IV: Nhiệt độ (T)

II: Thể tích (V)                                             V: Khối lượng mol (μ)

III: Khối lượng (m)

Các thông số trạng thái của chất khí là

A.

I và II.

B.

I, II và III.

C.

I, II và IV.

D.

Cả 5 đại lượng trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...