Cho các đại lượng vật lí:

I: Áp suất (p)                                              IV: Nhiệt độ (T)

II: Thể tích (V)                                             V: Khối lượng mol (μ)

III: Khối lượng (m)

Các thông số trạng thái của chất khí là

A.

I và II.

B.

I, II và III.

C.

I, II và IV.

D.

Cả 5 đại lượng trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

I, II và IV.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...