Cho các đại diện sau:

(1) Nấm men         (2) Vi khuẩn             (3) Động vật nguyên sinh   

(4) Tảo đơn bào    (5) Tảo đa bào          (6) Virut Trong các đại diện trên, có mấy đại diện thuộc nhóm vi sinh vật?

A. 3    
B. 4    
C. 5    
D. 6
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...