Cho các chất và vật liệu: (1) polietilen; (2) đất sét ướt; (3) poli(metyl metacrylat); (4) nhựa phenolfomanđehit; (5) polistiren; (6) cao su. Những chất và vật liệu được dùng làm chất dẻo là:

A.

(1), (2), (3).

B.

(1), (2), (4).

C.

(1), (3), (4), (5).

D.

(3), (4), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (3), (4), (5).

polietilen, poli(metyl metacrylat), nhựa phenolfomanđehit, polistiren.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...