Cho các chất sau: metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan. Dãy nào sắp xếp các chất trên theo thứ tự nhiệt độ sôi tăng dần?

A.

Etan, metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic.

B.

Metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic, etan.

C.

Metyl fomiat, etan, ancol etylic, axit axetic.

D.

Etan, metyl fomiat, axit axetic, ancol etylic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Etan, metyl fomiat, ancol etylic, axit axetic.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...