Cho các chất sau: dung dịch HCl, dung dịch HI, Al, Cu, dung dịch HNO3 và CO2. Dãy các chất có khả năng tác dụng được với Fe2O3 là:

A.

HCl, HI, Al, Cu, HNO3, CO2.

B.

HCl, HI, Al, Cu, HNO3.

C.

HCl, HI, Al, HNO3.

D.

HCl, HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HCl, HI, Al, HNO3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...