Cho các chất sau: CO2, CO, SiO2, NaHCO3, NH4Cl. Số chất trong dãy tác dụng với dung dịch NaOH loãng, ở nhiệt độ thường là:

A.

4. 

B.

3. 

C.

5. 

D.

2. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Các phương trình hóa học: CO2 + 2NaOH img1 Na2CO3 + H2O CO + NaOH img2 không phản ứng SiO2 + NaOH (loãng) img3 không phản ứng NaHCO3 + NaOH img4 Na2CO3 + H2O NH4Cl + NaOH img5 NaCl + NH3 + H2O Chú ý: SiO2 không tác dụng với dung dịch kiềm loãng, tác dụng với kiềm đặc, nóng. Thí dụ: SiO2 + 2NaOH (đặc)img6 Na2SiO3 + H2O  

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...