Cho các chất sau: Ca(OH)2; NaCl; Na2CO3 và HCl. Chất có thể làm mềm được nước cứng tạm thời là:

A.

Ca(OH)2.

B.

Ca(OH)2; Na2CO3.

C.

Na2CO3.

D.

Na2CO3 và HCl.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...