Cho các chất sau:

1. HO-CH2-CH2—OH.

2. HO-CH2-CH2-CH2—OH.

3. CH3-CH2-O-CH3.

4. HO-CH2-CHOH-CH2—OH.

5. C6H12O6.

6. CH3COOH.

Các chất tác dụng được với Cu(OH)2 là:

A.

1, 2, 4, 5.

B.

1, 4, 5, 6.

C.

2, 3, 4, 6.

D.

1, 3, 5 , 6.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...