Cho các chất sau :

 

Thứ tự tăng dần nhiệt độ sôi của các chất là :

A.

I < II < III.

B.

II < I < III.

C.

III < II < I.

D.

II < III < I.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...