Cho các chất sau : 

Thứ tự giảm dần nhiệt độ sôi của các chất là :

A.

I > II > III > IV.

B.

II > III > IV > I.

C.

III > IV > II > I.

D.

IV > II > III > I.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

II > III > IV > I.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...