Cho các chất sau :

 

(I)                  (II)            (III)             (IV)                               (V)

Những chất nào là đồng đẳng của nhau ?

 

A.

I, III, V.

B.

I, II, V.

C.

III, IV, V.

D.

II, III, V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

I, II, V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...