cho các chất rắn riêng rẽ sau: BaSO4, BaCO3, KCl, Na2CO3, MgCO3. Có thể nhận biết các chất trên bằng nước và một thuốc thử khác là dung dịch:

A.

H2SO4

B.

HCl

C.

CaCl2

D.

AgNO3

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

khi dùng nước:

+ tan: , KCl, Na2CO3

+ không tan: BaSO4, BaCO3, MgCO3

Tiếp theo dùng H2SO4 để nhận biết các chất trong từng nhóm

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...