Cho các chất: glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, fructozo. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng bạc

A.

3

B.

2

C.

5

D.

4

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

glucozo, fructozo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...