Cho các chất ancol etylic, glixerol, glucozo, dimetyl ete, axit fomic. Số chất tác dụng với Cu(OH)2

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...