Cho các chất ancol etylic, glixerol, glucozo, dimetyl ete, axit fomic. Số chất tác dụng với Cu(OH)2

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...