Cho các chất ancol etylic, glixerol, glucozo, dimetyl ete, axit fomic. Số chất tác dụng với Cu(OH)2

A.

2

B.

4

C.

3

D.

1

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

glixerol, glucozo, axit fomic

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...