Cho các câu sau :

a) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

b) Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.

c) Crom có những tính chất hoá học giống nhôm.

d) Crom có những hợp chất giống những hợp chất của lưu huỳnh.

e) Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất.

f) Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy.

g) Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh.

h) Kim loại crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu đúng là:

A.

a, b, c.

B.

a, c, d.

C.

a, c, d, g.

D.

a, c, d, h.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...