Cho các câu sau :

a) Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

b) Crom là kim loại nên chỉ tạo được oxit bazơ.

c) Crom có những tính chất hoá học giống nhôm.

d) Crom có những hợp chất giống những hợp chất của lưu huỳnh.

e) Trong tự nhiên, crom có ở dạng đơn chất.

f) Phương pháp sản xuất crom là điện phân Cr2O3 nóng chảy.

g) Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh.

h) Kim loại crom có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.

Câu đúng là:

A.

a, b, c.

B.

a, c, d.

C.

a, c, d, g.

D.

a, c, d, h.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

a, c, d, g.

- Crom là kim loại có tính khử mạnh hơn sắt.

- Crom có những tính chất hoá học giống nhôm.

- Crom có những hợp chất giống những hợp chất của lưu huỳnh.

- Kim loại crom có thể cắt được thuỷ tinh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...