Cho các câu sau:

1) Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó.

2) Chất tẩy màu làm sạch các vết màu bẩn nhờ các phản ứng hoá học.

3) Chất kị nước tan tốt trong dầu mỡ.

4) Chất giặt rửa tổng hợp là hỗn hợp các muối natri hoặc kali của các axit béo.

Phương án nào gồm các câu đúng là?

A.

2, 3, 4.

B.

1, 2, 3.

C.

1, 2, 3, 4.

D.

1, 3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1, 2,3.

- Chất giặt rửa là những chất khi dùng cùng với nước thì có tác dụng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra các phản ứng hoá học với các chất đó.

- Chất tẩy màu làm sạch các vết màu bẩn nhờ các phản ứng hóa học

- Chất kị nước tan tốt trong dầu mỡ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...