Cho các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm. Cặp kim loại trong đó sắt bị ăn mòn là:

A.

Chỉ có cặp Al-Fe.

B.

Chỉ có cặp Zn-Fe.

C.

Cặp Fe-Sn và Fe-Cu.

D.

Chỉ có cặp Fe-Sn.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...