Cho các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm. Cặp kim loại trong đó sắt bị ăn mòn là:

A.

Chỉ có cặp Al-Fe.

B.

Chỉ có cặp Zn-Fe.

C.

Cặp Fe-Sn và Fe-Cu.

D.

Chỉ có cặp Fe-Sn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cặp Fe-Sn và Fe-Cu.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...