Cho các cân bằng sau :

(1) 2HI (k) -> H2 (k) + I2 (k)

(2) CaCO3 (r) -> CaO (r) + CO2 (k)

(3) FeO (r) + CO (k) -> Fe (r) + CO2 (k)

(4) 2SO2 (k) + O2 (k) -> 2SO3 (k)

Khi tăng áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là :

A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...