Cho các bước trong phương pháp phân tích cơ thể lai của Menden. Hãy sắp xếp thứ tự đúng? 1. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau bởi một, hai, nhiều tính trạng rồi phân tích kết quả đời F1, F2, F3. 2. Sử dụng toán xác suất để phân tích kết quả lai sau đó đưa ra giả thuyết. 3. Tạo dòng thuần chủng bằng cách cho tự phấn qua nhiều thế hệ. 4. Tiến hành thí nghiệm chứng minh cho giả thuyết của mình

A. 4 → 1 → 2 → 3
B. 3 → 1 → 2 → 4
C. 1 → 3 → 2 → 4
D. 2 → 4 → 3 → 1
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...