Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu.                        (2) Bệnh ung thư máu.

(3) Tật có túm lông ở vành tai.                  (4) Hội chứng Đao.

(5) Hội chứng Tơcnơ.                                 (6) Bệnh máu khó đông.

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:

A.

(1), (2), (5).

B.

(3), (4), (5), (6).

C.

(1), (2), (4), (6).

D.

(2), (3), (4), (6).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...