Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu.                        (2) Bệnh ung thư máu.

(3) Tật có túm lông ở vành tai.                  (4) Hội chứng Đao.

(5) Hội chứng Tơcnơ.                                 (6) Bệnh máu khó đông.

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:

A.

(1), (2), (5).

B.

(3), (4), (5), (6).

C.

(1), (2), (4), (6).

D.

(2), (3), (4), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (2), (4), (6).

Bệnh phêninkêto niệu.

Bệnh ung thư máu.

Hội chứng Đao.

Bệnh máu khó đông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...