Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau đây ở người:

(1) Bệnh phêninkêto niệu.                        (2) Bệnh ung thư máu.

(3) Tật có túm lông ở vành tai.                  (4) Hội chứng Đao.

(5) Hội chứng Tơcnơ.                                 (6) Bệnh máu khó đông.

Bệnh, tật và hội chứng di truyền có thể gặp ở cả nam và nữ là:

A.

(1), (2), (5).

B.

(3), (4), (5), (6).

C.

(1), (2), (4), (6).

D.

(2), (3), (4), (6).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

(1), (2), (4), (6).

Bệnh phêninkêto niệu.

Bệnh ung thư máu.

Hội chứng Đao.

Bệnh máu khó đông.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 5 20 phút có lời giải - đề số 7

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...