Cho các bệnh, tật và hội chứng di truyền sau, có bao nhiêu trường hợp có thể gặp ở cả nam và nữ?

(1) Bệnh pheninketo niệu.                         

(2) Bệnh ung thư máu

(3) Tật có túm lông ở vành tai.                 

(4) Hội chứng Đao. (5) Hội chứng Tơcnơ.                         

(6) Bệnh máu khó đông.  

A.

A: 5

B.

B: 2

C.

C: 3

D.

D: 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Những bệnh, tật và hội chứng di truyền gặp ở cả nam và nữ đó là những bệnh, tật, hội chứng không liên quan tới nhiễm sắc thể giới tính Y hoặc không liên quan tới đột biến số lượng của NST giới tính

(3) Có túm lông ở vành tai là bệnh liên kết với NST giới tính Y nên kiểu hình chỉ biểu hiện ở nam giới

(5) Hội chứng Tocno là đột biến số lượng NST (XO) biểu hiện kiểu hình ở nữ giới.

→ Có 4 bệnh, hội chứng có thể gặp ở cả nam và nữ  

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...