Cho C1 = 0,5 (μF); C2 = 0,25 (μF); C3 = 0,20 (μF). Điện dung của bộ tụ bé nhất là

A.

  (A).

B.

(B).

C.

  (C).

D.

  (D).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...