Cho C1 = 0,5 (μF); C2 = 0,25 (μF); C3 = 0,20 (μF). Điện dung của bộ tụ bé nhất là

A.

  (A).

B.

(B).

C.

  (C).

D.

  (D).

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

.

Sơ đồ (A) có CA < C3 = 0,20 (μF).

Sơ đồ (B) có CB > C1 = 0,5 (μF).

Sơ đồ (C) có CC > C2 = 0,25 (μF).

Sơ đồ (D) có CD > C3 = 0,20 (μF).

Vậy sơ đồ A có C của bộ là bé nhất.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...