Cho bước sóng của hai vạch quang phổ trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro là: λα = 0,6563μm,  = 0,0,4102μm. Tần số của photon ánh sáng do nguyên tử hidro phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo p về quỹ đạo M là:

A.

21,51.1014 Hz.

B.

23,64.1014 Hz.

C.

27,44.1014 Hz.

D.

31,25.1014 Hz.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

27,44.1014 Hz.

Khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì tần số của vạch quang phổ do nguyên tử hidro phát ra là f63.

Ta có: E3 - E2 =       (1)

E6 - E2 =               (2)

Trừ (2) cho (1) vế với vế ta được:

E6 - E3 =

Thay số ta có:

= 27,44.1014 Hz.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...