Cho bước sóng của hai vạch quang phổ trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro là: λα = 0,6563μm,  = 0,0,4102μm. Tần số của photon ánh sáng do nguyên tử hidro phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo p về quỹ đạo M là:

A.

21,51.1014 Hz.

B.

23,64.1014 Hz.

C.

27,44.1014 Hz.

D.

31,25.1014 Hz.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...