Cho bước sóng của hai vạch quang phổ trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro là: λα = 0,6563μm, λr = 0,434μm. Năng lượng của photon ánh sáng do nguyên tử hidro phát ra khi electron chuyển từ quỹ đạo O về quỹ đạo M là:

A.

10-20J.

B.

13,2.10-20J.

C.

15,5. 10-20J.

D.

16,7.10-20J.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

15,5. 10-20J.

Từ giả thiết ta thấy năng lượng cần tìm là E53.

Ta có: E3 - E2 =          (1)

          E5 - E2 =          (2)

Trừ (2) cho (1) vế với vế ta được:

E5 - E3 =

          = 6,625.10-34.3.108 = 15,5.10-20 (J).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...