Cho bước sóng của hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro lần lượt là: λα = 0,6563μm, λβ = 0,486μm. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì bước sóng của vạch quang phổ phát ra là:

A.

1,875μm.

B.

1,567μm.

C.

1,125μm.

D.

2,315μm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...