Cho bước sóng của hai vạch quang phổ đầu tiên trong dãy Banmer của quang phổ nguyên tử hidro lần lượt là: λα = 0,6563μm, λβ = 0,486μm. Khi electron chuyển động từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì bước sóng của vạch quang phổ phát ra là:

A.

1,875μm.

B.

1,567μm.

C.

1,125μm.

D.

2,315μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1,875μm.

Khi electron trong nguyên tử hidro chuyển từ quỹ đạo N về quỹ đạo M thì nguyên tử hidro phát ra vạch quang phổ có bước sóng là λ43.

Ta có: E1 - E2 =          (1)

E4 - E2 =                  (2)

Trừ (2) cho (1) vế với vế ta được:

E4 - E3 =

= 1,875 (μm).

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...