Cho bột Al tác dụng với dung dịch HNO3 có dư thu 0,3 mol N2 và 0,1 mol NO khối lượng bột Al là

A.

27g

B.

29,7g

C.

36g

D.

Số khác

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nAl= (0,3.10+0,1.3)/3=1,1 mol, mAl=29,7(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...