Cho bốn điểm A(-5 ; 1 ; 2), B(0 ; 0 ; 1) và C(4 ; 4 ; -1) và D(2 ; -4 ; 3). Thể tích tứ diện ABCD là:

A.

18 (đvtt)

B.

9 (đvtt)

C.

12 (đvtt)

D.

6 (đvtt)

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

6 (đvtt)

Ta có:  = (5 ; -1 ; -1);  = (9 ; 3 ; -3) ⇒  = (6 ; 6 ; 24).

Mà  = (7 ; -5 ; 1) nên  = 36

Thể tích tứ diện ABCD là:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...