Cho biểu thức img1 với x là số dương khác 1. Khẳng định nào sau đây sai?        

A.

 img1.

B.

 img1.

C.

 img1.

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

 Với img1 thì  img2 .

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...