Cho biểu thức cường độ dòng điện xoay chiều là $i=2{{I}_{o}}c\text{os}\left( \omega \text{t+}\varphi \right)(A)$. Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều đó là:

A.I=2Io
B.$I=\sqrt{2}{{I}_{o}}$
C.$I=\frac{{{I}_{o}}}{2}$
D.$I=\frac{{{I}_{o}}}{\sqrt{2}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...