Cho biểu đồ sau Trắc nghiệm địa lý thpt quốc gia Chỉ ra nhận xét chính xác nhất về tốc độ tăng trưởng GDP của Mĩ Latinh

A. Tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp
B. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều
D. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đều
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Dựa vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy: Tốc độ tăng trưởng GDP của các nước Mĩ Latinh không đều. Ví dụ 1985 tốc độ tăng trưởng GDP là 2,3%, năm 1990 giảm còn 0,5%, đến năm 2000 lại tăng lên 2,9%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...