Cho biểu đồ sau:

 Trắc nghiệm địa lý cungthi.vn

GDP VÀ TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA TRUNG QUỐC GIAI ĐOẠN 2009-2013 Biểu đồ trên có sai sót, hãy cho biết sai sót ở đâu?

A. Chú giải
B. Tên biểu đồ
C. Trục hoành
D. Trục tung
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải: Dựa vào kĩ năng biểu đồ, biểu đồ kết hợp đã cho thiếu đơn vị ở trục tung bên phải (đơn vị của tốc độ tăng trưởng GDP:%)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...