Cho biểu đồ Thi trắc nghiệm địa lý trung học phổ thông quốc gia Dựa vào biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào chính xác nhất?

 

A. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm nhanh nhất ở giai đoạn 2014-2015
B. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm
C. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta liên tục tăng qua các năm
D. Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm đều qua các năm
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Dựa vào biểu đồ đó, cho biết nhận xét nào chính xác nhất là: Tỉ lệ hộ nghèo nước ta giảm liên tục qua các năm, từ 2010 đến 2016, tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục từ 14,2% xuống còn 5,8%

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...