Cho biểu đồ Trắc nghiệm địa lý thpt quốc gia Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục và biểu đồ trên, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta?

A. Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai
B. Tỉ trọng khu vực dịch vụ cao, tăng
C. Tỉ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng tăng
D. Tỉ trọng khu vực nông nghiệp – thủy sản giảm
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Dựa vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục vào Atlat Địa Lý Việt Nam, NXB Gíao dục vào biểu đồ đã cho, nhận xét không đúng khi nói về sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta là Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản cao thứ hai vì Tỉ trọng khu vực nông – lâm – thủy sản luôn thấp nhất trong cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế nước ta năm 2000 và 2013

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPTQG môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...