Cho biểu đồ

Trắc nghiệm địa lý cungthi.vn

CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA HOA KÌ GIAI ĐOẠN 2005-2014 Nhận xét nào sau đây không đúng với biểu đồ trên?

A. Tỉ trọng xuất khẩu tăng, nhập khẩu giảm
B. Tỉ trọng nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu
C. Tỉ trọng xuất khẩu luôn lớn hơn nhập khẩu
D. Tỉ trọng xuất khẩu đang tiến tới cân bằng
Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Đề ôn luyện THPTQG môn Địa lý - cungthi.vn - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...