Cho biểu đồ img1 

Nhận xét nào sau đây đúng với biểu đồ trên?

A.

Nhiệt độ trung bình năm của Huế không cao, chua đạt tiêu chuẩn vùng nhiệt đới.

B.

Sự phân mùa trong chế độ mưa của Huế không sâu sắc.

C.

Tháng có nhiệt độ cao nhất của Huế là tháng có luợng mua lớn nhất.

D.

Huế có tổng luợng mưa lớn, mùa mưa lệch dần về thu đông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Dựa vào biểu đồ đã cho, dễ nhận xét thấy Huế có tổng lượng mưa lớn do nằm ở sườn đón gió qua biển, mùa mưa lệch dần về thu đông do ảnh hưởng của bão, dải hội tụ nhiệt đói và gió mùa mùa đông qua biển.

Vậy đáp án là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...