Cho biết X2+ (Z = 26), cấu hình electron của X là:

A.

1s22s22p63s23p63d6.

B.

1s22s22p63s23p63d64s2.

C.

 1s22s22p63s23p63d5.

D.

1s22s22p63s23p63d84s2.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d64s2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...