Cho biết X2+ (Z = 26), cấu hình electron của X là:

A.

1s22s22p63s23p63d6.

B.

1s22s22p63s23p63d64s2.

C.

 1s22s22p63s23p63d5.

D.

1s22s22p63s23p63d84s2.

 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1s22s22p63s23p63d64s2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...