Cho biết số thứ tự của Cu là 29. Có các câu sau :

1. Cu thuộc chu kì 3, nhóm IB.

2. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IB.

3. Cu thuộc chu kì 4, nhóm IIB.

4. Ion Cu+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

5. Ion Cu2+ có lớp electron ngoài cùng bão hoà.

Các câu đúng là

A.

1, 4.

B.

2, 4.

C.

3, 4.

D.

2, 5.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 7

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...