Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: Zn + 2Ag+  Sn2+ + 2Ag. Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là:

A.

0,66 V.

B.

0,79 V.

C.

0,94 V.

D.

1,09 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,94 V.

 Ta luôn có Eopin  = Eo(+) - Eo (-) trong đó:

       + E(+) là thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử ở cực dương.

       + Eo(-) là thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử ở cực âm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...