Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá Fe - Cu là: Fe + Cu2+ Fe2+ + Cu.

= -0,44 V; = +0,34 V.

Suất điện động chuẩn của pin điện hoá Fe - Cu là:

A.

0,92 V.

B.

0,10 V.

C.

0,78 V.

D.

1,66 V.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...