Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: 3Ni + 2Au3+  3Ni2+ + 3Cu.

Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là:

A.

3,75 V.

B.

2,25 V.

C.

1,73 V.

D.

1,25 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1,73 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...