Cho biết phản ứng oxi hoá - khử trong pin điện hoá: 2Cr + 3Cu2+  2Cr3+ + 2Au. Suất điện động chuẩn Eº của pin điện hoá là:

A.

0,40 V.

B.

1,08 V.

C.

1,25 V.

D.

2,5 V.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,08 V.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...