Cho biết phản ứng hoá học của pin điện hoá Zn-Ag:

Zn + 2Ag+  Zn2+ + 2Ag

Sau một thời gian phản ứng:

A.

Khối lượng của điện cực Zn tăng.

B.

Khối lượng của điện cực Ag giảm.

C.

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

D.

Nồng độ của ion Ag+ trong dung dịch tăng.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...