Cho biết phản ứng hoá học của pin điện hoá Zn-Ag:

Zn + 2Ag+  Zn2+ + 2Ag

Sau một thời gian phản ứng:

A.

Khối lượng của điện cực Zn tăng.

B.

Khối lượng của điện cực Ag giảm.

C.

Nồng độ của ion Zn2+ trong dung dịch tăng.

D.

Nồng độ của ion Ag+ trong dung dịch tăng.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...